GDPR

I enlighet med den nya lagen, GDPR - General Data Protection Regulation, som ersatt den svenska PUL – Personuppgiftslagen, informerar vi här hur vi hanterar dina personuppgifter på företaget.

EL-Cirkeln i Lund AB värnar om din personliga integritet och behandlar/hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vi sparar och behandlar person- /företags- /föreningsnamn, person- /organisationsnummer, adress, lägenhets- /fastighetsbeteckning, e-mailadress, telefonnummer, kundnummer.

Detta för att vi ska kunna:

  • Hantera arbetsorder
  • Utföra arbete på avsedd plats
  • Komma i kontakt med dig som köpare
  • Skicka fakturor och påminnelser
  • Administrera ansökning av ROT
  • Hantera reklamations- och garantiärenden
  • Få finansiell information som kreditupplysning

Vi följer alla krav för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I de fall vi har behov av att lämna personuppgifter vidare till tredje part, har vi undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de företag vi anlitar i dessa ärenden. Helt i enlighet med GDPR-lagen.

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla syftet för vilket informationen samlades in.

Det vill säga; om det i arbetet har använts ansökning om Skattereduktion – ROT – behöver vi spara uppgifterna tills ärendet är klart hos Skatteverket.

Vi sparar även informationen i enlighet med Bokföringslagen och Konsumenttjänstlagen. I enlighet med bokföringslagen är vi tvingade att spara all bokföring i 7 år. Det innebär att uppgifter i fakturor finns lagrade hos oss i minst dessa år. I enlighet med konsumenttjänstlagen behöver vi uppgifterna i 10 år för eventuella reklamations- och garantiärenden. Detta innebär att vi behöver spara kunduppgifter och arbetsorder lika länge.

Du har rätt att få ut den information vi har samlat in om dig för att kunna se att den stämmer och om nödvändigt begära rättelse, begränsa behandlingen eller att dina uppgifter raderas.

För en eventuell rättelse/åtgärd;

Kontakta oss på:

liane.olsson@elcirkeln.se
eller
EL-Cirkeln i Lund AB
Höstbruksvägen 12 C
226 60 Lund